Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Odraz osvícenství a josefinismu v náboženském životě

- osvícenství je hnutí vyvolané mysliteli, kt. usilovali o rozumové poznání světa, přírod. zákonů a společenských pořádků a nevázali se na církevní učení a řád, zač. jsou už v renesanci, kt. navázala na kulturní dědictví antiky, církev se stavěla proti poznatků osvícenců (např. že Země obíhá kolem Slunce, že popírají zázraky) a prohlašovala je za kacíře
- osvícenství budilo odpor proti jezuitům, kt. nakonec papež Clement zrušil (1773), brzy poté zrušil v Rakousku císař Josef II. (1782) veliký počet klášterů
- nejvíce byla postižena katolická církev ve Francii, když tam 1789 vypukla VFR, církevní jmění bylo konfiskováno, kláštery zrušeny, křesťanský letopočet byl zrušen, po revoluci Napoleon uzavřel s církví konkordát, kt. ji povolil konat duchovní práci, ale dohled nad jejím konáním měl stát a katolická církev přestala být jedinou církví ve Francii
- 1781 vydal Josef II. toleranční patent, kt. ukončil pronásledování evangelíků v Rakousku, jimž bylo dovoleno svobodně vyznávat svoji víru, vedl ho k tomu jednak fakt, že tajné evangelíky nebylo možné vyhladit násilím a také to, že ačkoli byl katolík, byl stoupencem osvícenství, kt. zdůrazňovalo náboženskou snášenlivost
→ patentem se nedostalo evangelíkům rovnoprávnosti s katolíky, byli jen trpěni, mohli si zvolit pouze augsburské (luterská církev) nebo reformované vyznání (helvetská církev), ne ale vyznání bratrské, evangeličtí duchovní neměli titul faráře, ale pastora, nesměli vést matriky

Žádné komentáře:

Okomentovat