Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Selesiáni

Salesiáni Dona Boska (též Společnost sv. Františka Saleského) jsou významnou římskokatolickou řeholí, která se věnuje výchově mládeže. Už od 19. století také prostřednictvím misií, poskytování exercicií a výpomoc ve farní struktuře diecézí. Řád založil italský kněz Jan Bosco v roce 1859 a pojmenoval ji k poctě svatého Františka Saleského (papež Pius IX. schválil regule řádu v roce 1874). Existuje i ženská obdoba řádu - tzv. Salesiánky.

Heslem řádu je Dej mi duše, ostatní si vezmi. Sv. Don Bosco jím chtěl vyjádřit, že chce Bohu pomoci spasit lidské duše (zejména zanedbaných chlapců z ulic, jimž se věnoval), a je ochoten pro tento cíl obětovat všechno co má.

Do Československa přišli salesiáni v roce 1925 (Slovensko), v roce 1927 je do Čech a na Moravu přivedli Ignác Stuchlý a Štěpán Trochta. V čele české provincie stojí od   léta 2010 provinciál Petr Vaculík.

V České republice salesiáni k 1. červenci 2007 provozovali deset středisek mládeže (v Brně, Českých Budějovicích, Fryštáku, Ostravě,Pardubicích, Plzni, Praze, Rumburku, Teplicích a Zlíně), zřizovali prestižní nakladatelství pedagogické, psychologické a náboženskéliteratury Portál a vyšší odbornou školu JABOK v Praze, vydávali Salesiánský magazín a časopis pro děti Nezbeda a podíleli se významně na výuce na teologických fakultách Jihočeské a Palackého univerzity a vedení TV Noe.
Salesiáni mají velkou tradici v litoměřické diecézi, kam je svého času povolal tehdejší biskup - také salesián.Ve farnostech působí jeden kněz, nebo i celá komunita řeholníků. Komunity v Brně-Brno líšeň, brno-žabovřesky