Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Nietzsche

Výrok: „Bůh je mrtev“ (in Radostná věda, 1882)
Nietsche chápe Boha jako bytost, která omezuje realizaci člověka. Nietzscheho Bůh je tak nakonec Bohem zlým, protože působí proti lidské přirozenosti.
Lidská přirozenost spočívá ve vývoji, v seberealizaci, v překračování svých možností (nadčlověk). Bůh je zlý, protože je to představa neměnného řádu, který seberealizaci člověka potlačuje a znemožňuje.
Křesťanství je náboženství slabých a poražených. Adoruje slabost (např. jako pokoru) a stává se poraženeckou morálkou. Morálkou slabých a neschopných. Proto je potřeba křesťanskou morálku zavrhnout (Mimo dobro a zlo).
Podle Nietzscheho se člověk má realizovat a uskutečňovat, má být lepším, silnějším, zdatnějším než jeho předci. Křesťanství je tak omylem, který je třeba odstranit, abychom mohli žít lépe (to je ten osvícenský rys).

Žádné komentáře:

Okomentovat