Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Kombinovaná doprava

Je to přeprava zboží dopravními prostředky nebo dopravními pomocnými prostředky více nositeli dopravy, přičemž se zboží předává jedním nositelem dopravy druhému aniž se změní překladová jednotka.

Podle druhu použité ložné jednotky rozeznáváme 3 přepravní techniky:

1) Paletová přeprava – silniční nebo kolejová přeprava zboží

2) Kontejnerová přeprava – kolejová přeprava zboží

3) Doprava hromadných jednotek –silniční přeprava zboží


Ložná jednotka je podstatnou součástí dopravního řetězce, s její pomocí se provádí veškerá přeprava zboží od výroby až ke spotřebě. Pod pojmem ložná jednotka se všeobecně rozumí soubor zboží v jednom pevném obalu, který je normovaný a je přepravován, překládán a spravován pomocí technických zařízení jako celek. Pod ložnými jednotkami v užším slova smyslu se rozumí podle mezinárodních standardů:

1) Palety – mechanicky manipulovatelná plošina s nebo bez nástavby, která slouží k nakupení více

zboží do jedné ložní jednotky.

2) Kontejnery – normované přepravní nádoby

3) Výměnná nástavba – speciálně konstruovaný nástavec na nákladní auto, který může být od podvozku oddělen a samostatně přepravován nebo odstaven.

4) Sedlové návěsy – vlečný přívěs a je částí sedlové soupravy nákladního automobilu.

Žádné komentáře:

Okomentovat