Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Maturitní okruhy z předmětu ekonomika podniku

23a) Úloha státu v tržní ekonomice (stát, vláda, mocenské nástroje hospodářské politiky)

23b) Státní podniky (právní úprava, založení, řízení, zánik)


24a) Ekonomika rozvojových zemí (charakteristika rozvojových zemí, populační problém, strategie hosp. rozvoje rozvojových zemí)

24b) Transformace české ekonomiky (výchozí stav české ekonomiky, transformace vlastnické struktury)


25a) Státní rozpočet a fiskální politika (typy stát. rozpočtů, příjmy SR, výdaje SR, druhy rozpočtů, deficit, ekonomický dopad)

25b) Daňová soustava ČR (dělení daní, význam)


26a) Základní ekonomické cíle (nástroje hospodářské politiky, zdroje ekonomického růstu)

26b) Trží mechanismus (definice trhu a tržního mechanizmu, rozdělení trhů, konkurence, nedostatky trhu, úkoly vlády)


27a) Ceny (druhy, funkce tržní ceny, složky tržní ceny)

27b) Cenová politika (politika podniku, stanovení prodejní ceny)


28a) Cestovní ruch (vymezení, členění, formy, vývoj)

28b) Vývoj cestovního ruchu v ČR


29a) Základní problémy ekonomiky dopravy (struktura trhu dopravy, význam dopravní ekonomiky, speciální problémy)

29b) Soukromoprávní základy (mezinárodní přepravní smlouvy)


30a) Hodnocení zboží (pojem zboží, metody hodnocení, jakost zboží, technická normalizace, státní zkušebnictví, certifikace, označování zboží)

30b) Právní ochrana zboží (vynálezy, užitné vzory, zlepšovací návrhy, průmyslové vzory, ochranné známky, obchodní zákoník, zákon o vynálezech a průmyslových vzorech)

Žádné komentáře:

Okomentovat