Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

C. sociálně psychologické aspekty

- posouzení osobnostních předpokladů (rodinné zázemí)

- silná cílevědomá osobnost komunikující s lidmi


D. právní činnosti

- znalost práva a specifická odbornost

- volba správné právní formy


Podnikatel posoudí míru a rozsah podnikatelského rizika a do podnikatelského záměru zahrne, jak tomuto riziku čelit. Výsledkem těchto činností (aktivit) je rozhodnutí, zda podnik bude či nebude založen.

Právní forma
- volbu ovlivňuje podnikatel, právní normy, které musí plnit

- nejen u založení, ale i u existujícího podniku je výběr důležitý


A. Živnost (na obecním úřadě)

B. Obchodní společnost

1. osobní (v.o.s., k.s.)

2. kapitálové (s.r.o., a.s.)

C. Družstvo (účel podnikání, uspokojení potřeb)

Žádné komentáře:

Okomentovat