Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

1. Dlouhodobý majetek (DM)

- nespotřebovává se naráz, opotřebovává se formou odpisů

- delší než jeden rok


a. hmotný

v nemovitosti bez ohledu na PC, pokud nejsou finančním majetkem

v samostatně movité věci, nad 40 000, nad 1 rok

v drobný DHM do 40 000, nad 1 rok

v zvířata základního stáda, tažná zvířata

v pěstitelské celky trvalých porostů nad 3 roky

v nové otvírky lomů, pískoven, technické rekultivace, zhodnocení (modernizace, rekonstrukce)


b. nehmotný (nad 60 000,-; nad 1 rok)

v zřizovací výdaje (výdaje spojené se založením podniku)

v výsledky výzkumné činnosti (samostatně nakoupené, vyrobené vlastní činností)

v software (-//-) pokud není součástí hardwaru

v know-how, průmyslová práva, technologické poznatky

v DNDM do 60 000,-, nad 1 rok


c. finanční

v investiční cenné papíry a vklady v podnicích (v držení nad 1 rok)

v půjčky podnikům a ostatní půjčky (splatnost nad 1 rok)

v ostatní cenné papíry a vklady (dluhopisy, termínované vklady, pokladniční poukázky)

v pozemky sloužící k dlouhodobému uložení prostředků

v podniky případně provozní jednotky určené k pronajmutí

Žádné komentáře:

Okomentovat