Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Ohlašovací živnosti

§ ohlášení místně příslušnému živnostenskému úřadu

§ osobní údaje (Rč, jméno, příjmení, bydliště)

§ obchodní jméno (jméno, příjmení)

§ předmět + místo (provozovna – souhlas obce s umístěním)

§ doklady (trestní výpis, doklad o odborné zp., doklado FU, Ičo)

§ u PO je to obchodní jméno, právní forma, statutární orgán

§ předmět podnikání, Ičo, provozovna, údaje o odpovědném zástupci (+doklady)

§ doklad o založení podniku (kopie spol. smlouvy)

§ u ohl. živnosti vydá ŽU do 15 dnů živnostenský list, může podnikat dnem ohlášení


Koncesované

§ do 30 dnů od podání žádosti o udělení koncese – koncesní listina

§ provoz až po udělení koncese, na udělení koncese není právní nárok

§ ŽU ohlásí vznik živnosti všem zainteresovaným subjektům (obec, FU, statistický úřad, hosp. komoře)

§ zápis do ŽR

Žádné komentáře:

Okomentovat