Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Maturitní okruhy z předmětu ekonomika podniku

8a) Cla (druhy, celní politika, význam cel, dělení, Celní unie)

8b) Celní předpisy (celní území, celní kontrola, celní sazebník, celní řízení, vyměřování cel)


9a) Informace (požadavky na získávání informací, formy informací, druhy informací, přenos a zpracování informací)

9b) Komunikace (druhy, význam, přednosti jednotlivých druhů)


10a) Trh (definice, druhy trhů, tržní kategorie a jejich členění)

10b) Výrobní faktory (členění, význam)


11a) Vztahy podniku k partnerům (k dodavatelům, odběratelům, bance)

11b) Vztahy podniku k okolí (k obcím, státu, občanům, životnímu prostředí)


12a) Personální činnost (získávání pracovníků, uzavření prac. smlouvy a její náležitosti, ukončení prac. poměru)

12b) Odměňování pracovníků (mzda, plat – druhy, tarifní soustava, odměny)


13a) Podnik (založení podnikatelský záměr, růst, cíle, zánik podniku, uspořádání podniku)

13b) Podnikání (podstata, cíle, obchodní jméno, fyzická a právnická osoba, kdo může být podnikatelem)


14a) Živnostenské podnikání (druhy živností, způsob založení, vedení, kontrola, zánik)

14b) Družstva (právní úprava, způsob založení, vedení, kontrola, zánik)

Žádné komentáře:

Okomentovat