Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

1. Oběžný majetek (OM)

- obíhá, mění svoji podobu


a. oběžný finanční majetek

v peníze na účtu, pokladně

v ceniny, cenné papíry do 1 roku


b. zásoby

v materiál (ta část zásob, připravená k výrobnímu použití), základní materiál, náhradní díly, obaly, DHM

v vlastní výroby

- nedokončená výroba (vstoupila do výrobního procesu, ale ještě nebyla dokončena)

- polotovary (skladované, neprošly všemi výrobními stupni a musíme je dokončit, zkompletovat = stupňovitá výroba)

- výrobky (produkty vlastní výroby určené mimo podnik)

- zvířata

v zboží

- podnik nakupuje za účelem dalšího prodeje

- výrobky aktivované a předané do vlastních prodejen


c. pohledávky

Žádné komentáře:

Okomentovat