Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Veřejná nabídka akcií (20 000 000,-)

§ informace veřejnosti o době, místě a způsobu úpisu

§ je-li upsán navrhovaný základní kapitál, splaceno minimálně 30% nominální hodnoty akcií, koná se ustavující valná hromada (schvaluje založení, stanovy, orgány), je pořízen notářský zápis (k žádosti o registraci v OR)

§ po vzniku a.s. vydá společnost zatímní listy (na jméno), které se po splacení nominální hodnoty vymění za akcie


Jednorázové založení
§ zakladatelé se dohodnou a rozdělí

§ splatí celý navrhovaný základní kapitál

§ nekoná se ustavující valná hromada

§ rozhodnutí zakladatelů o založení a.s. + notář

Mimořádné financování podniku
· do prvního obratu

· mimořádné zdroje (DM, OM …)

Žádné komentáře:

Okomentovat