Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

A. Obchodní společnosti

1. společenská smlouva, podpis společníků, notář

2. základní kapitál (povinně s.r.o. 200 000,- zapisuje se do OR)

- vznikne i v k.s. vklady komanditistů

- může vzniknout ve v.o.s.

- vložení na účet, nepeněžní vklad (soudní znalec, převod na společníky)

3. získání živnostenského oprávnění

4. žádost o zápis do OR

- založení (společenská smlouva, zakladatelská listina)

- vznik dnem zápisu v OR

Akciová společnost
1. dva a více zakladatelů (zakladatelská smlouva), jeden zakladatel (zakladatelská listina)

- zákonem stanovený obsah

- veřejná nabídka akcií (ve smlouvě musí být stanoveny podmínky a způsob upisování akcií + svolání valné hromady

2. stanovy vymezeného obsahu (nedílná součást zakladatelské smlouvy, listiny)

Žádné komentáře:

Okomentovat