Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Vztahy s tiskem

Vztahy s tiskem

Stále více společností si uvědomuje, že je efektivní pro PR aktivity využít Internet. Objem tiskových zpráv na Internetu narůstá. Pokud se zpráva váže k události, která je pro trh nějakým způsobem zásadní, dostane se z Internetových stránek i do denního tisku. Pro podnikatelské subjekty je to výhodné, protože Internet se tak pro ně stává levným komunikačním nástrojem. Využívání PR je důležitým prvkem marketingové komunikace.

Novinový článek má několikanásobně vyšší účinnost než reklama o stejné ploše. Dostat pozitivní zprávu o společnosti do médií je však velmi náročné. V některých tiskových médiích jsou k tomuto účelu vyčleněny plochy, které jsou označovány jako komerční prezentace.

PR články jsou součástí tištěných médií, ale v současné době už mohou být prezentovány také ve virtuálních novinách (iDnes, Neviditelný pes, ...). Stále ale platí, že virtuální média čte méně lidí než média tištěná.

Strategie, uplatňovaná v budování vztahu s novináři, je pro oba typy médií stejná. Jde o navázání takového vztahu s novináři, který povede k preferenčnímu pravidelnému zveřejňování článků týkajících se pozitivních aktivit podniku. Vztahy jsou převážně budovány osobní komunikací. V realizační fázi komunikace se v současné době velmi výrazně prosazuje Internet.

Internet se stává významným nástrojem, prostřednictvím kterého mohou novináři získávat informace o podniku, a to jak na WWW stránkách, tak prostřednictvím e-mailu.

Žádné komentáře:

Okomentovat