Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Podpora prodeje na Internetu 2.

Podpora prodeje na Internetu 2.

U podpory prodeje realizované prostřednictvím Internetu jde o převedení nástrojů podpory prodeje ze světa tradičního do virtuální podoby. Internet v tomto směru nabízí celou řadu aktivit. Uplatnění Internetu v podpoře prodeje může být efektivním nástrojem zvyšování objemu či rychlosti prodejů. Kromě stimulace prodeje má podpora prodeje na Internetu ještě jeden významný úkol, kterým je zvyšování loajality zákazníků k danému virtuálnímu obchodu. Loajalita zákazníků vůči Internetovému obchodu je v současné době velkým problémem maloobchodního marketingu.

Význam získání stálého zákazníka loajálního vůči značce, výrobci nebo obchodní jednotce v podmínkách ostré konkurence představuje stále významnější předpoklad existence na trhu. Základem dlouhodobého vztahu se stává znalost zákazníka, jeho potřeb a preferencí. Podmínkou vytváření loajality zákazníků je budování dlouhodobých vztahů se zákazníky, založené na poskytování stálé kvality produktů, naplnění zákazníkových očekávání, zodpovědnost vůči zákazníkovi a oboustranná komunikace, kterou může Internet nabídnout.

Zákazník je postupně formován do role partnera než zákazníka, do vztahu založeném na důvěře a emočním spojení. Pro podporu přízně zákazníků jsou sestavovány rozmanité věrnostní zákaznické programy, zvýhodňující opakovaný nákup. Předpokladem atraktivity věrnostního programu se stává optimální mix „hard“ benefitů (slevy, bonusy, kupony, …) a „soft“ benefitů (newslettry, přidané služby, …). Soft benefity jsou z pohledu hodnocení zákazníků důležitější.

Žádné komentáře:

Okomentovat