Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Podpora prodeje na Internetu 3.

Podpora prodeje na Internetu 3.

Podnikatelské subjekty, které pouze prezentují svou produkci na Internetu a prodej zboží probíhá mimo Internet, musí zvážit, kdy je vhodné využít podpory prodeje na tomto médiu. Při rozhodování o využití podpory prodeje na Internetu pro produkty, které jsou prodávány mimo Internet, budou pro manažery rozhodující charakteristiky týkající se:

- produktu - charakter, komplexnost,
- zákazníků - demografické charakteristiky, kupní chování aj.

Výhodami, které může organizace v tomto případě využít, mohou být nižší ceny, snazší a rychlejší zpracování a vyhodnocení objednávky, jednoduchá možnost napojení na další marketingové aktivity (např. marketingový výzkum).

Nevýhodou podpory prodeje na Internetu je zatím malý počet uživatelů Internetu a poměrně úzce vymezené segmenty, které vycházejí z charakteristik uživatelů Internetu.

Pro vymezení nástrojů podpory prodeje na Internetu je možné využít členění podpory prodeje podle D. E. Schultze:
- spotřebitelská podpora prodeje - zaměřena na spotřebitele, B2C,
- podpora prodeje obchodníkům - zaměřena na obchodní články.

P. Stuchlík uvádí, že v Internetovém prostředí je možné v podpoře prodeje obchodníkům vyčlenit speciální skupinu institucionálních zákazníků (podnikatelských subjektů - B2B) a na tuto skupinu zaměřit aktivity podpory prodeje.
Nejvíce viditelná je podpora prodeje směrem ke spotřebitelům. Z celkového rozpočtu na marketingovou komunikaci činí kolem 28 %. Investice vložené do podpory obchodu jsou zhruba ve výši 47 %.

Žádné komentáře:

Okomentovat