Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Účinnost e-mailové kampaně 1.

Účinnost e-mailové kampaně 1.

Pro měření účinnosti e-mailové kampaně existuje řada možností, ale stejně tak jako u reklamní kampaně na webech dochází k určitým zkreslením. Dostupná technika dokáže dnes určit, zda e-mail byl doručen, zda jej příjemce „otevřel“, ale nedokáže zadavateli sdělit, zda byl příjemcem přečten. Proto zadavatelé obvykle volí obsah e-mailového reklamního sdělení tak, aby byla vyvolána přímá odezva příjemce, a to buď odpovědí na e-mail nebo kliknutím na odkazy uvedené v e-mailech, čímž je dosaženo přímé účinnosti.

U reklamních e-mailů můžeme měřit:
- počty doručených reklamních e-mailů v určeném období; doporučuje se týden (PEt) a měsíc (PEm) - počty otevřených e-mailů průměrně za den:
- místa, odkud návštěvník komunikuje – zda odpověděl na e-mail nebo kliknul na odkaz uvedený v e-mailu. Dále je pak možné využít ukazatele měření účinnosti reklamních proužků.
Účinnost reklamy v elektronické poště rovněž vyhodnocuje ve své knize Internetový marketing

Žádné komentáře:

Okomentovat