Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Podniková komunikace


Podniková komunikace


V rámci PR neprobíhá komunikace pouze s médii, ale rovněž s odbornou a laickou veřejností s cílem navázání a udržení dobrých a dlouhodobých vztahů.

Odborná veřejnost - očekává podrobné informace o produktech a službách. Tyto informace může podnik nabídnout odborné veřejnosti na WWW stránkách, které budou speciálně pro tuto skupinu vytvořeny. Přístup na stránky bude mít jen vybraná skupina uživatelů. Odborné veřejnosti může podnik rovněž zasílat informace prostřednictvím e-mailu. V tomto případě mohou být zasílány pouze vyžádané e-maily.

Finanční veřejnost (akcionáři, banky, investoři) - zpřístupnění finančních informací na WWW stránkách usnadňuje případným zájemcům provedení jejich vlastních analýz. Mohou to být dokumenty účetní uzávěrky, analýzy, další informace finančního charakteru. I v tomto případě jsou stránky zpřístupněny vybrané skupině uživatelů.

Občanská sdružení (ochránci přírody…) - těmto institucím jsou prezentovány informace potlačující obavy z činnosti podniku, např. při zavádění nových technologií.
Státní správa - postupně začíná Internet vstupovat i do státní správy. Poměrně brzy by mělo dojít k situaci, kdy bude např. finanční úřad získávat data o společnostech na Internetu, Internet budou využívat i další úřady státní správy včetně ministerstev.

Interní veřejnost (zaměstnanci, odbory, dodavatelé, zákazníci - B2B) - sdělení jsou obvykle v podobě newsletterů, týkají se aktuálních informací, hodnocení činnosti podniku; přinášejí kulturní, sportovní a další zájmové informace.

Místní veřejnost (veřejnost v bezprostředním okolí podniku) z důvodu snižování obav z nevědomosti.

Žádné komentáře:

Okomentovat