Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Public Relations (PR) na Internetu 1


Public Relations (PR) na Internetu
1.

Stěžejní formou komunikace pro mnoho malých podniků z trhu B2B a také pro většinu průmyslových podniků, charakteristických omezeným počtem zákazníků, je PR. Úsilí směřuje k jednomu cíli - vytvořit dlouhodobou koncepční prací silnou hodnotu značky.

PR nesou tři základní směry komunikace, které by měly být v rovnováze:
- dovnitř podniku,
- směrem k zákazníkům,
- vůči institucím

Rovnováhy v těchto třech směrech nedosáhnou podniky okamžitě. Řada podniků má při vytváření a realizaci své komunikační strategie tendenci podceňovat zvláště pohled do vlastních řad. Manažeři si často neuvědomují, že PR je vždy zodpovědností každého člena společnosti. Je důležité, aby všichni manažeři, majitelé i zaměstnanci pochopili základní obrysy komunikační strategie společnosti.

Nemělo by docházet k rozporům mezi sděleními jednotlivým zaměstnancům. Pokud zaměstnanci ví o aktivitách podniku alespoň o několik minut dříve, než s nimi představitelé vystoupí na tiskové konferenci, vede to k vyšší loajalitě zaměstnanců.

Žádné komentáře:

Okomentovat