Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Podpora prodeje směrem k obchodním článkům 1.

Podpora prodeje směrem k obchodním článkům 1.

Pro podporu prodeje obchodníkům v prostředí Internetu platí stejné principy jako v tradičním prostředí. Podpora prodeje prostřednictvím Internetu může být směrována jak na vlastníky virtuálních obchodů, tak na obchodní články, které prodávají produkty tradičními cestami.
Cílem podpory prodeje zaměřené na obchodní články je stimulace činností na úrovni obchodních článků za účelem dosažení většího než běžného pohybu výrobků a prodeje. Aby tento typ podpory byl efektivní, musí spočívat ve slevě cen zboží v obchodě doplněné reklamními aktivitami.

Základními motivačními faktory obchodních článků je na minimální míru omezit skladování, které je největším nákladem, a samozřejmě nabízet takové zboží, které přiláká zákazníky.

Výrobci vynakládají prostředky na podporu prodeje směrem k obchodním článkům ze 4 důvodů:
- podpora prodeje pomáhá přesvědčit obchodníky, aby značku prodávali,
- podpora prodej pomáhá přesvědčit obchodníky, aby skladovali větší množství zboží, než je běžné,
- podpora prodeje pomáhá přesvědčit obchodníky, aby propagovali značku výrobku předváděním, vystavováním a snižováním cen,
- podpora prodeje stimuluje obchodníky k prosazování zboží výrobce.

Žádné komentáře:

Okomentovat