Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Poptávka může být:

1) Původní (originální) – když se doprava uskutečňuje z vlastní vůle.

2) Odvozená (deritativní) – je odvozená z určitého motivu, z nutnosti vykonat cestu

(např. k lékaři)


Výkony dopravní ekonomiky


Výkony v dopravě jsou výsledkem kombinace:

1) Dispoziční části – jako dispoziční část dopr. Výkonu, je třeba chápat plánovitě organizační uspořádání. V průběhu dopravy, tedy uplatněné KNOW- - HOW ve vztahu k úspěšné dopravě.

2) Reálné části – Reálnou část dopr. Výkonu tvoří vlastní úkol přemístění, tj. transport objektu

od místa původu k cíly.


Vlastnost, která je společná pro dopravní výkony a většinu ostatních služeb, je jejich neskladovatelnost. Jednou ze základních otázek, která musí být zodpovězena v každém dopr. Podniku, je : „Mají být přepravy prováděny v linkovém provozu nebo v zakázkovém provozu?“

S tímto rozhodnutím se nabídky dopravy posuzují podle vztahu jejich ceny a výkonu, tzn. že se porovnávají kvality požadovaných výkonů s cenou pro každou dopravní variantu.

Žádné komentáře:

Okomentovat