Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Uvedených výhod dosahuje technická normalizace těmito metodami:

1) Unifikací – tj. naprostým sjednocením (uniforma)

2) Typizací – tj. sjednocením nejdůležitějších znaků

3) Specifikací – tj. popisem vlastností výrobku nebo postupu práce


Výsledkem technické normalizace jsou technické normy. Podle obsahu se dělí předmětové, postupové (činnosti) a všeobecné.


Předmětové normy – předepisují základní vlastnosti, účel a určení konkrétních výrobků.

Postupové normy – stanovují způsoby práce.

Všeobecné normy – vymezují a sjednocují názvy, veličiny, pojmy, jednotky, definice.

Systematické číslování – norem umožňuje zařazovat tematicky příbuzné normy vydané v různou dobu do

stejných skupin podle mezinárodního desetinného třídění DT.


České státní normy (ČNS) vyhlašuje Český normalizační institut. Vyznačená ustanovení těchto norem jsou závazná pro všechny výrobce a uživatele ve státě, ale většina má v souladu s mezinárodními normami charakter doporučení. Normy se v některých státech nazývají standardy. Mohou být vyhlášeny též dvoustrannou dohodou států.

Žádné komentáře:

Okomentovat