Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

1) Funkce peněz jako zúčtovací jednotky

1) – vyjadřuje schopnost peněz působit jako míra ocenění všech ostatních statků a služeb, aktiv a pasiv.

2) Funkce peněz jako uchovatele hodnot – vyplívá to z toho, že peníze pomáhají udržovat hodnoty v čase, nemusíme je vynakládat pouze na bezprostřední nákupy statků a služeb, můžeme si je rovněž odložit a nákupy odložit na později.


Související pojmy:
1) Měna – soustava peněz určitého státu

2) Měnová jednotka – základ každé měny (u nás 1 Kč)

3) Měnový kurz – je to poměr mezi měnovými jednotkami různých států

4) Valuty – cizí měny:
a) Konvertibilní – volně směnitelné
b) Vázané

5) Devizy – jsou pohledávky směnitelné na cizí měnu a v ní splatitelné

6) Kupní síla peněz – je dána množstvím zboží a služeb, které lze za dané peníze koupit.


Poptávka po penězích

Při zkoumání důvodů, které vedou ek. subjekty k držbě peněz zjistíme, že do popředí vstupují 3 základní motivy:

1) Transakční – je to přímo závislé na množství statků a služeb, jež ekonomika vytváří a jejich cíle (přesněji na vývoji cenové politiky)

2) Opatrností – je výsledkem snahy vytvořit si určitou peněžní zásobu pro případ neočekávaných událostí vyžadující určité fin. zdroje.

Žádné komentáře:

Okomentovat