Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Jednotná měna pro Evropu

– Vzniká nová měna EURO. Do doby než se zavede nová měna platí měny jednotlivých států. Po roce 2002 se nebude za spořící konta nic platit. Pracující budou dostávat plat v EURO. Prostřednictvím EURO se dají lépe srovnávat ceny, lépe se nakupuje a ušetří se za poplatky při výměně peněz.

Evropská unie a ochrana živ. prostředí – Státy patřící k EU rozvíjí spol. měřítko k ochraně živ.
prostředí. Je třeba chránit živ. prostředí prostřednictvím spolupráce na evropské úrovni. Pro jednotlivé země je někdy obtížné chránit svou zemi osamoceně před zničením živ. prostředí. Vylepšení, už tak špatné situace, uskutečňuje evropská spolupráce. Jde například o zavedení čistších technologií, zpracovávání odpadních surovin, event. využití odpadu, odpadních plynů a vod.

Školství a EU – Maastrichtská smlouva umožňuje členským státům větší spolupráci jednotlivých školství. Např. program COMENIUS umožňuje, aby školy uzavíraly družební styky. Nebo zakládaly nové projekty pro podporu školství. Program LINGWA vytváří programy, které umožňují lidem veškerého věku a zaměstnání, zdokonalit se v jazycích a poznat tradice a zvyky, té které země.

Žádné komentáře:

Okomentovat