Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Bankovní soustava

Základem finančního systému tržní ekonomiky je bankovní soustava. Ta se z pravidla skládá z centrální banky a značného počtu komerčních bank a dalších specializovaných fin. institucí (leasingové společnost). Centrální (u nás ČNB) banka je instituce provádějící fin. operace vlády, která má výsadní právo emise bankovek (tisk bankovek), reguluje nabídku peněz, podmínky poskytování úvěrů a dozírá na činnost komerčních bank. Kromě toho se centrální banka zabývá i regulací měnových kurzů a spravuje měnové rezervy státu. Je sice zřizována vládou, ale její postavení je do značné míry na vládě nezávislé. Vztah mezi vládou a centrální bankou se v jednotlivých zemích liší. V některých je centrální banka povinna svou činnost koordinovat s vládou, v jiných je poměrně nezávislou institucí. Další činností CB je zajištění styku se zahraničními centrálními bankami a správa devizových rezerv.


Komerční banky


Cílem těchto bank je dosažení zisku, neprovádějí emisní činnost, mohou se specializovat jen na určitý druh bankovních operací.


KB vykonávají 3 typy operací:
1) Aktivní – poskytování úvěrů

2) Pasivní – přijímání vkladů a úvěrů příp. emisí vlastních akcií

3) Zprostředkovatelské – převody bankovních či depozitních peněz z účtu na účet a různé další služby zákazníkům.

Žádné komentáře:

Okomentovat