Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Finanční pánování zahrnuje:

1) Stanovení finančních cílů podniku

2) Analýzu rozdílů mezi skutečným a cílovým (očekávaným) stavem

3) Souhrn opatření potřebných k dosažení cílů


Stejně jako při plánování všeobecně, rozeznáváme i při finančním plánování časový horizont, který je jeden rok. Je to nejdelší výhled v čase, který jsme předem určili. Podle toho rozeznáváme krátkodobé a dlouhodobé finanční plánování.

Krátkodobé finanční plánování – tím máme na mysli plánování s časovým horizontem několika

měsíců až jednoho roku. Krátkodobé finanční plánování souvisí zejména s běžnou hospodářskou činností podniku.

Dlouhodobé finanční plánování – se obvykle uplatňuje ve výhledu (na časovém horizontu) 2 až 5 let.

Existují však některé oblasti (např. plánování investic), kde se plánuje i s delším výhledem.

Souhrnný dlouhodobý finanční plán – vychází z uvažovaných projektů a dalších opatřeních, které hodlá podnik realizovat na zvoleném časovém horizontu.


Finanční plánování i již probranou finanční analýzu zabezpečuje finanční útvar, který se zaměřuje zpravidla na tyto činnosti:
1) Financování podniku

2) Finanční řízení

3) Finanční plánování

4) Účetnictví

5) Statistiku

Žádné komentáře:

Okomentovat