Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Vývoj dítěte v předškolním věku - 2. část

Vývoj dítěte v předškolním věku - 2. část

- řeč: více monologická než diaogická - egocentrická řeč, vývoj je závislý na stimulaci, pod-porován hrou

- kresba: způsob dětské řeči, 4-7 let - období schématického (lineárního) náčrtu,

- vrcholí dětská fantazie, konfabulace (vymýšlení), animismus (oživování), magické myšlení

- pohádky jsou velmi oblíbené

- dotváří se sebepojetí a osobní identita, dítě si uvědomuje sebe sama, má elementární svě-domí, pocity viny - citlivost na pochvalu a uznání od rodičů

- formování charakteru a povahových vlastností, senzitivní období pro vytváření základů charakteru a osobnosti

- kolem 4. roku: vývojová emancipace – odpoutávání dítěte od matky, zájem se přesouvá na otce a vrstevníky

- výchovné problémy, poruchy řeči, enuréza, koktavost, úzkostné stavy, noční děs

Žádné komentáře:

Okomentovat