Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Sociometrie, sociogram


Sociometrie


Prostředek k popsání a hodnocení struktury a organizace malých skupin. Umožňuje posoudit povahu interpersonálních vztahů a jejich atraktivnost
Zakl. J.L. MORENO - zákl. jevem skupinové interakce je přitažlivost, odpudivost a indiference mezi jednotlivými členy skupiny

Techniky:
• sociometrický test – každý subjekt vybere ve své skupině jednu nebo více osob z hlediska určitého kritéria (pracovního, emocionálního, aktivity volného času...). Vý-běr kritéria záleží na vlastnostech zkoumané osoby
• hádej kdo - subjekty jmenují osoby, na něž se hodí v seznamu uváděné vlastnosti
• odhady času – každý odhaduje, kolik času by chtěl strávit s jinými členy téže skupiny v danné kategorii činnosti.
• záznam předností ve skupině – každý hodnotí z hlediska sympatie, antipatie a indife-rence postupně všechny členy dané skupiny

Zpracování výsledků pomocí: sociogramy, maticová a indexová analýza

Sociogramgrafické zobrazení pozice členů ve skupině a jejich vzájemných vztahů. Info jsou přehledné, souhrné X nevýhodné pro obtížnost konstrukce a nemožnost sledovat při vět-ším počtu osob více než jedno kritérium najednou.

Žádné komentáře:

Okomentovat