Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Problémy typologie (včetně základních pojetí) (nejdůležitější typologie osobnosti) 1.

Problémy typologie (včetně základních pojetí) (nejdůležitější typologie osobnosti)

1. PSYCHOANALÝZA
- Freud

- id, ego, superego

2. NEOPSYCHOANALÝZA
- osobnost více otevřená vlivu okolí, není zcela pod vlivem pudových tendencí

3. BEHAVIORISMUS
- osobnost=systém zvyků
- Watson, Skinner

4. JUNG
- analytická psych. – osobnost = psyché

- důraz na minulost, dávná minulost archetypy
- kolektivní nevědomí, osobní nevěd., ego – střed vědomí, já – spojuje vědomí s nevědomím

5. ERIKSON
- psychosociální fáze (8)

6. NEOBEHAVIORISMUS
- Cattell

- faktorová osobnost, to co umožňuje předpovědět, co daná osoba učiní v dané situaci
- faktorová a rysová teorit – rysy – znaky osobnosti

Teorie Dollarda a Millera
- integrace psychoanal. a behaviorismu
- osobnost není vrozená, osvojujeme si ji v dětství prostřednictvím učení. Sestává se z návyků příznačných pro chování osoby

EYSENK – psych.vlastnosti
1. fyzické vlastnosti
2. charakter – vůle
3. temperament – emoce, afekt chování
4. intelekt – inteligence

Žádné komentáře:

Okomentovat