Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

PSYCHOLOGICKÉ ANALÝZY VŮLE


PSYCHOLOGICKÉ ANALÝZY VŮLE


WUNDT: chápe vůli jako základní duševní fce a spojuje ji s afekty, oddělování intelektuálního chtění a citových sklonů

X

LEWIN: VŮLE spočívá ve volbě hodnot

ZNAKY VOLNÍHO JEDNÁNÍ

a. vědomí vlastního rozhodnutí
b. aktivní akce, nikoli operace
c. vědomí cíle i prostředků jeho dosažení

VOLUNTARIZACE CHOVÁNÍ = tj.vznik volního aktu, transformace zkušenosti v cílevědomé jednání

SVOBODA VULE:

- tj.svoboda jednání
- dle Kanta je člověk determinován jako bytost mravně svobodná, má možnost se rozhodovat mezi dobrem a zlem; vůle je určována charakterem
- vše co člověk dělá, dělá nutně, nemůže jinak DETEMINISTÉ/popírají/ X INDETERMINISTÉ /uznávají/

V jako vlastnost osobnosti:

- osobnost jedince charakterizují volní vlastnosti (rozhodnost, vytrvalost, sebeovládání), jsou to tedy vlastnosti sebekontroly. Pomáhají v překonávání překážek, dosahování cílů, potlačování nežádoucích tendencí

Roli ve volní úsilí člověk hraje ZKUŠENOST + VROZENÉ VLASTNOSTI, dále pak UDRŹOVÁNÍ CÍLOVÉ AKTIVITY A SEBEPROSAZOVÁNÍ SE

Žádné komentáře:

Okomentovat