Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Problémy typologie (včetně základních pojetí)(nejdůležitější typologie osobnosti) 2.

Problémy typologie (včetně základních pojetí)(nejdůležitější typologie osobnosti) 2


7. FENOMENOLOGIE
-
pokouší se osobnost poznat z hlediska jejich zážitků dostupných introspekcí
FRANKL – LOGOTERAPIE
- osobnost spočívá v soustředění se na hledání smyslu
1. vykonání činu
2. prožité hodnoty
3. utrpením

8. HUMANISTICKÉ POJETÍ
ALLPORT – osobnost je něco a něco dělá, osobnost je dynamická organizace těch psychofy-zických systémů v jedinci, které určují jeho charakteristické chování a myšlení.

2.stránky osob:
a) charakter – dimenze vztažená k hodnotám
b) temperament – surovina

ROGERS – genové pole obsahuje 2 složky:

a) organismus – celek veškerého prožívání, myšlení, touhy, emoce
b) já – uvědomovaný vjem vl.osoby, ale i vztah k ostatním

MASLOW
- teorie potřeb

9. KOGNITIVNÍ
PIAGET
- osobnost není daná stálými vlastnostmi, ale typickým způsoby poznání a chápání světa, které odpovídá věku
- fce osobnosti je přizpůsobení se

10. LEWIN
- pojetí psychol.pole
- osobnost je součástí psych. pole, nelze ji poznat nezávisle na něm
- chování osoby je ovlivněno faktory vycházející z osoby (potřeby) a z okolí (pobídky)

11. HOLISTICKÁ TEORIE
- GOLDSTEIN, osobnost=jednotná a plně integrovaná entita, souhrn částí

Žádné komentáře:

Okomentovat