Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Vývoj dítěte v předškolním věku - 1. část


Vývoj dítěte v předškolním věku


- předškolní období = zakončení etapy raného dětství, fáze aktivity a iniciativy, tělesný a duševní vývoj je pomalejší, pokračuje zrání CNS, rozvíjí se hrubá motorika

- hl. zaměstnání je hra - rozvíjejí se všechny psychické fce společné s vrstevníky či dospělými: pohybové, námětové
- znaky her v tomto období: spontánnost, funkční libost, vážnost, plánování, intelektualizace, bohatost, tvořivost, symbolismus
- omezení ve hře - trvalé poškození ve vývoji
- hra = přostředek odreagování dětských traumat

- vnímání: nepřesné, synkretické (převaha syntézy nad analýzou), dítě žije přítomností (dětský prezentismus), od 3 do 6 let se zlepšuje pozornost, zvyšuje se odolnost vůči rušivým podně-tům a formuje se záměrná paměť

- myšlení: prekauzální a subjektivní (neřídí se logickými pravidly, spjato s imaginací), intui-tivní, magické, egocentrické - kognitivní egocentrismus (dítě předpokládá, že druzí vnímají a chápou jevy jako ono), antropomorfické (dítě polidšťuje neživé věci)

- zvídavost, dětské otázky – Proč?, Kde?, Jak?, senzitivnost, city vznikají snadno a rychle, jsou labilní, dítě snadno citově ovlivnitelné, diferencují se vyšší city (sociální, morální)

Žádné komentáře:

Okomentovat