Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Indexová analýza


Indexová analýza


porovnávání jednotlivých členů skupiny mezi sebou a různých skupin navzájem. Sociometrické indexy jsou individuální a skupinové. Individ.ind.: sociometrický status (informuje o postavení jedince ve skupině, matematická def.:

pozitivní status osoby X = počet osob, které voké osobu X
N-1
(N je pčet členů)

Sociometrie má deskriptivní charakter - nepostihuje motivaci sociálních preferencí a odmítá-ní. Užitečná v oblasti aplikované soc. psych. všude tam, kde je zjištění skupinových vztahů nutným předpokladem k ovlivnění skupinového života.

Žádné komentáře:

Okomentovat