Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Typy sociogramů

Typy sociogramů

• neuspořádaný
(vhodný jen u menších skupin max. 10 členů)
• individualizovaný záznam (sociogram každého jednotlivce)
• kruhový prostý (ukazuje pouze rozdíly v počtu voleb mezi jednotlivými členy skupi-ny)
• hierarchický osový (výrazné vytčení rozdílů v počtu přijatých voleb) – konstruujeme ho tak, že po levé straně vodorovné základny se vztyčí kolmice s body, kt. odpovídají degerenovaným pozicím ve skupině. Na vrcholu je umístěna osoba s nejvyšším statu-sem, u základny jedinci s nejnižšími pozicemi.
Při sestavování se dodržují tyto zásady: osoby, kt. se vzájemně volí, se umisťují blízko sebe, rozmístění jednotlivých osob je takové, aby počet křížení šipek byl co nejmenší
• hierarchický kruhový (diferenciace osob podle pozice a odlišení podskupin)

V podmínkách studijní a pracovní skupiny volíme nejčastěji sociogramy hierarchické.

Žádné komentáře:

Okomentovat