Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Vrchol asocianismu


Vrchol asoscianismu


- James Mill (1773 – 1836) a jeho syn James Stuart Mill (1806 – 1873)

- J.M. - opustil výklad asociací pomocí neurofiziologických spekulací + pěstoval výhradně introspektivní asocianismus, asoc. zákony redukoval na zákon dotyku (pokusil se jím vysvětlit všechno duševní dění)

- J.S.M. - k neurofyziologickým aspektům asociací se vrátil, úkolem psychologie je kauzální analýza duševního dění (=zjištění, proč jeden mentální stav následuje po druhém, je příčinou dalšího)
- následnost mentálních jevů nemůže být vyvozena z fyziologických zákonů naší nervové organizace X celý pohyb duševního dění je možné vyložit z principu asociace = spojování duševních prvků je analogické spojování prvků chemických, jde o mentální chemii
- zakl. psychologismu = pokus vysvětlovat psychologicky i produkty kultury (morálku, právo, politiku atd.)

Další vývoj psychologie směřoval k přibližování přírodním vědám a byl ovládán mechanistickým asocianismem a empirismem.

Žádné komentáře:

Okomentovat