Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

VŮLE, úvod, historie


VŮLE


= proces VOLNÍ REGULACE (volní akt), komplex vlastností osobnosti vyznačující se způ-sobilostí sebekontroly v nejširším smyslu, tzv. VOLNÍ VLASTNOSTI osobnosti

HISTORIE
-různá pojetí vůle

PLATON + ARISTOTELES = ostře rozlišují smyslovou žádost a vůli

AKVINSKÝ = chápe V jako racionální snahu, jako usilování o dobro řízené intelektem, jako chtění plynoucí z intelektu

DESCART = myšlení je řízené V

KANT= V je rozumové chtění, je to praktický rozum

Žádné komentáře:

Okomentovat