Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Plánování

Plánování je proces formulace cílů, zdrojů a cest, kterými lze těchto cílů dosáhnout.
Plánování může být: 1) Strategické
2) Taktické
3) Operativní

Strategií – se rozumí dlouhodobý program činnosti podniku. Na strategii navazují plány, které určují
způsob dosažení strategických cílů.
Plány – jsou vlastně soubory informací, které slouží k formulaci reálných kontrolovatelných úkolů
včetně zabezpečení zdrojů a časových souvislostí.

Dosažené výsledky je nutno kontrolovat.
Konkrétní strategické cíle podniku se formulují ve vztahu:
1) K zákazníkům
2) K zaměstnancům
3) K vlastníkům firmy
4) K podnikatelské činnosti

Podnik směřuje k dosažení dlouhodobých cílů s využitím určité strategie. Rozeznáváme toto základní zaměření podnikatelských strategií:
1) Ofenzivní
2) Mírně ofenzivní
3) Defenzivní
4) Zůstatková

Obchodní plán zahrnuje údaje o stavu podniku, pokud již existuje, a navíc i údaje o podnikatelském záměru,jehož cílem je prodej.

Žádné komentáře:

Okomentovat