Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Odbyt

Jedná se o soubor činností, jehož úkolem je zajistit uplatnění výrobku (služby) na trhu a jeho dodání odběrateli. V podniku se odbytovými činnostmi zabývá odbytový a marketingový útvar. Oba útvary mohou být začleněny do obchodního úseku.


Odbytové činnosti zahrnují:
1) Marketingové činnosti, jako je výzkum trhu

2) plánování odbytu

3) Operativní odbytové činnosti (styk s odběrateli)

4) Skladování výrobků

5) Expedici a fakturaci

6) Zajišťování obchodně technických služeb

7) evidenci a hodnocení odbytu


Některé podniky budují pro zajištění své obchodní činnosti vedle odbytových útvarů i systém aktivního styku se zákazníkem prostřednictvím obchodních cestujících, obchodních zástupců a obchodních poradců.

Obchodní cestující - jsou zaměstnanci podniku. Náplní jejich práce je navštěvování potenciálních

zákazníků podle předem zpracovaného plánu a zajišťování nabídky.

Obchodní zástupci (dealeři) – jsou samostatní podnikatelé, zpravidla živnostníci, kteří pracují pro podnik na

základě uzavřené smlouvy.

Žádné komentáře:

Okomentovat