Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Založení společnosti se může provést dvěma způsoby:

2)Založení společností na základě výzvy k upisování akcií – Zakladatelská smlouva musí obsahovat navíc dobu a místo upisování akcií. Výzva k upisování akcií se musí zveřejnit v každém místě, kde upisování akcií probíhá, musí být k nahlédnutí návrh stanov společnosti. Upisovatel je povinen splatit alespoň 10 % hodnoty upisovaných akcií ihned při upisování, např. složením peněz na určený účet u banky. Zakladatelé jsou pak povinni svolat ustavující Valnou hromadu do 60 dnů ode dne skončení upisování akcií.


Zdroj kapitálu

– jmenovitá hodnota emitovaných akcií vytváří základní jmění společnosti. Hodnota základního jmění musí být minimálně jeden milion korun. Společnost je povinna vytvářet rezervní fond ve výši minimálně 20 % základního jmění. Fond se každý rok zvyšuje přídělem ze zisku ve výši alespoň 5 % čistého zisku až do doby, kdy dosáhne minimální výše nebo výše určené stanovami.

Kompetence řízení –

vrcholným orgánem společnosti je valná hromada, která se zakládá ze všech akcionářů, tj. majitelů akcií. Výkonným orgánem je představenstvo, které je statutárním orgánem společnosti. Jménem společnosti je podle zákona oprávněn jednat každý člen představenstva. Členové představenstva se zapisují do obchodního rejstříku. Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada. Její zřízení je povinné.

Ručení – Společnost ručí za své závazky celým krajem. Akcionáři za závazky společnosti neručí. Jediné, co akcionář riskuje svým vstupem do akciové společnosti, je ztráta hodnoty akcií.

Obchodní jméno – společnosti musí obsahovat označení „akciová společnost“ nebo zkratku „akc.

spol.“ nebo „a.s.“

Žádné komentáře:

Okomentovat