Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Typy profesionální osobnosti (J. Holland)Typy profesionální osobnosti (J. Holland)


Lidé mají sklon vyhledávat prostředí, které odpovídá jejich povahové orientaci. Určil šest typů osobnosti podle profesionálního prostředí. Každý z těchto typů orientuje svou kariéru do pracovního prostředí, které je v souladu s jeho osobností:

- typ realistický se vyznačuje agresivním chováním, schopnostmi a dovednostmi spojenými s fyzickou aktivitou (zemědělství, řemesla),
- typ zkoumavý dává přednost poznávacím aktivitám (přemýšlení, organizování) před emocionálními aktivitami (city) (biologie, matematika, kybernetika, geologie)
- typ sociální preferuje interpersonální aktivitu před intelektuální nebo fyzickou aktivitou (sociální práce, diplomacie, psychologické poradenství, sekretářka)
- typ konvenční vyhledává činnosti jasně vymezené pravidly a realizuje příkazy nadřízených, zájmy organizace na úkor vlastních potřeb (účetnictví, financování)
- typ podnikavý využívá svých schopností přesvědčovat k získávání ostatních a k dosahování svých cílů (management, právo obchod)
- typ umělecký usiluje o sebevyjádření, vyjádření svých citů a tvůrčí práci (hudba, výtvarné umění, herectví)

Žádné komentáře:

Okomentovat