Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Kariérové kotvy (E. H. Schein)Kariérové kotvy (E. H. Schein)


Kariérová kotva – soubor subjektivně vnímaného vlastního talentu, motivů a hodnot – slouží k vedení, usměrňování, stabilizování a integraci osobní kariéry.

Bylo nalezeno pět typů kariérových kotev:

technicko-funkční kompetence
manažerská kompetence
jistota
kreativita
autonomie

Pro lidi s vysokou úrovní technicko-funkční kompetence je rozhodujícím motivem při rozhodování technicko-funkční obsah práce. Uvažují s další kariérou pouze v rámci své odbornosti. Je to projektant, který nikdy nepřijme vyšší funkci mimo rámec činnosti projekce, inženýr, který odmítne atraktivní nabídku do marketingového útvaru, protože by zaostal ve své odbornosti, nebo automechanik, který dá přednost práci v motorové dílně před lépe placenou prací strojníka stavebního stroje.

Manažeři s touto kariérovou kotvou se budou vyhýbat obecným manažerským funkcím. Přijatelné pro ně budou pouze manažerské funkce odborné. Inženýr, kterému se nechtělo dělat marketingového ředitele, možná docela rád nastoupí do funkce ředitele technického.

Tito lidé jsou hluboce zakořeněni v práci, kterou vykonávají. Vedle toho však také mají nechuť vůči pozičnímu boji, obavy z „džungle“ intrik, skrytých zájmů, úskoků, jimiž se velmi často vyznačuje klima ve vrcholové úrovni organizace a nechtějí vykonávat práci, při které nemohou využít svých odborných schopností.

Žádné komentáře:

Okomentovat