Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

ASERTIVITA - 4 typy chování:


ASERTIVITA

4 typy chování:


pasivita
- vyznačuje se bezbranností
- projevuje se ustupováním požadavkům druhých, nejistotou, stálým omlouváním, vysvětlováním, vyhýbáním se zátěžovým situacím
- často se staví do role oběti, chudáčka, zdůrazňuje svoji neschopnost, chyby, přizpůsobuje se silnějším jedincům

agresivita
- prosazování se na úkor druhých
- nedbá na práva druhých, ponižuje je, jedná bez skurpulí, kárá, vyčítá, moralizuje
- za nezdary obviňuje okolí, není schopen přiznat vlastní chyby, často zaujímá roli diktátora

manipulace
- chování nepřímé, sleduje skrytý cíl
- navazuje u druhých např. pocit viny, úzkosti se snahou dostat ho do vnitřního rozpoložení, ve kterém manipulaci podlehne, využívá k tomu lichotek, obvinění, moralizování, pláče, hrané bezmoci, slibů

asertivita
- vyhýbá se jakékoliv manipulaci ukřivděné pasivitě či zlostné agresi
- asertivní člověk přímo říká o co mu jde a co prožívá, má přiměřené sebevědomí, před nikým se neponižuje ani se nad nikým nepovyšuje
- respektuje partnera a umí mu naslouchat
- zvažuje co druhý říká, je schopen uznat chybu a přistoupit na kompromis

- navenek působí uvolněně, klidně, mluví zřetelně a srozumitelně, umí vyjádřit, jak své kladné, tak záporné pocity s tím, že nikoho neponižuje

Žádné komentáře:

Okomentovat