Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Kariéra, Kritéria kariéry 2. část

Kariéra

Kritéria kariéry 2. část


Plat
Plat je často používaným kritériem, které poskytuje velmi jasné srovnání mezi dvěma jedinci či mezi současným a předchozím zaměstnáním. Mzda však není jen výrazem postavení pracovníka v rámci organizace, odráží zároveň i hospodářskou situaci podniku. Proto srovnání dvou jedinců z různých firem jen na základě výdělku je dosti problematické. Mzda se také rozpadá do řady složek, což ještě více ztěžuje srovnávání. Určitá objektivita tohoto kritéria spočívá v tom, že mzdy nelze rozdávat plnými hrstmi jako ředitelské tituly – finanční zdroje jsou limitovány.

Symbolické předměty
Symbolické předměty, jako jsou služební auta, samostatná kancelář, nábytek a vybavení místností, mohou vypovídat o významu nositele a mohou být rovněž považovány za ukazatele kariéry.

Množství podřízených pracovníků
Jelikož zdroje jsou omezené, jde jistě o vyjádření významu jedince pro organizaci a rostoucí počet podřízených může být chápán jako vzestup po kariérové linii.

Rozsah spravovaného majetku a rozhodovací pravomoc
Někteří lidé dávají přednost této moci reálné před vnějšími atributy moci. Zůstávají v pozadí, i když ve skutečnosti mají v organizaci rozhodující slovo.

Žádné komentáře:

Okomentovat