Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Kariérový pohyb, potřeba výkonu


Kariérový pohyb


V průběhu kariéry dochází k přesunům. Člověk mění místo, zaměstnavatele, postupuje na vyšší nebo naopak na nižší pozici v organizaci, přechází z jedné oblasti činnosti do druhé. Zmapování a utřídění těchto přesunů nazýváme kariérový pohyb.

Testy

Typy potřeb (D.C. McClelland)

Rozděluje lidi podle preference potřeb.

Uvádí 3 základní potřeby:

potřeba výkonu
potřeba přátelství (afiliace)
potřeba moci

Lidé s vysokou potřebou výkonu se vyznačují touhou po osobní odpovědnosti, samostatnosti, neustálém překonávání překážek, soutěži s ostatními a překonávání ostatních. Potřebují rychlou zpětnou vazbu – bezprostřední informaci, jak se jim práce daří. Dávají přednost přiměřeně obtížným úkolům, stanovují si cíle s rozumnou úrovní rizika. Vyhýbají se úkolům příliš snadným nebo naopak neúměrně obtížným. Jejich spokojenost vyplývá z dobře vykonané práce, finanční odměna je pro ně spíše jen potvrzením, že výsledek jejich práce byl úspěšný. Potřeba výkonu vzniká v dětství výchovou, tak, že rodiče motivují dítě k plnění úkolů s adekvátní mírou obtížnosti.

Lidé s vysokou potřebou výkonu se profilují do takových oblastí, jako jsou prodej nebo vlastní podnikání, profese, které nabízejí rychlou zpětnou vazbu o výsledku vykonané práce a osobní odpovědnost za výsledky. Pro tyto lidi ale nejsou příliš vhodná povolání jako učitel, účetní, výzkumník nebo personální manažer.

Žádné komentáře:

Okomentovat