Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Provoz dělíme na:

1) Nákup a příjem zboží

2) Skladování zboží

3) Prodej a expedice zboží


Dodavatelsko – odběratelské vztahy

1) Kontakt s prodejnou – Na základě smlouvy o dodávkách zboží informuje dodavatel prodejny o nových

druzích zboží a předkládá vzorky. Ve spolupráci s prodejnou může velkoobchod provádět průzkum poptávky.

2) Zásobování prodejen – Základem je aktivní přístup dodavatele. Zásobování prodeje musí být plynulé

v potřebném množství, struktuře, sortimentální skladbě a kvalitě.


Ze vztahu mezi prodejcem a dodavatelem vyplívají tyto povinnosti:

a) Povinnosti odběratelů

1) Sledování pohybu zásob

2) Přehled o nákupní činnosti podniku

3) Přehled činnosti dodavatelů

4) Sledování nových druhů zboží

5) Včasné předkládání objednávek

6) Respektovat rozvozní plán

Žádné komentáře:

Okomentovat